DIG

 

 

 

 DIG-PA

Diplom Interessen Gruppe
Sectie Nederland

 

 


  

 Jubileum award 30 jaar DIG-PA 


Voor het award gelden QSO's gemaakt in het kalenderjaar 2014.  Voor het award zijn ten minste 30 punten nodig. Het award kan worden behaald
op HF en/of op VHF. Aanvragen dienen uiterlijk 31 januari 2015 worden ontvangen door de manager via het e-mailadres pi30dig@gmail.com
.
Het award wordt na afloop van het lustrumjaar kosteloos per e-mail toegezonden in de vorm van een pdf (of jpg) file die men zelf kan (laten) afdrukken. Er moet ten minste n verbinding met PI30DIG worden gemaakt.

Een QSO met PI30DIG op 30 m of op 144 MHz levert 10 punten op.
Een QSO met PI30DIG op andere banden levert 5 punten op.
Een QSO met Nederlandse stations met een DIG-nummer (dus ook met PI4DIG buiten de activiteitsperiode) op HF levert 2 punten op en op VHF/UHF 5 punten.

Een station mag op meerdere banden worden gewerkt en levert dan opnieuw punten op.

SWL's komen ook in aanmerking voor het award maar moeten voor iedere te tellen verbinding van PI30DIG ten minste 2 tegenstations opgeven.

Er zullen 3 activiteitsperioden zijn voor PI30DIG. De eerste periode van 22 maart (de dag van de ALV) t/m 18 april. De tweede periode van 1 t/m 28 september. De derde periode van 3 t/m 31 december. 

PAMIR zal de call activeren op 80 m in de DIG-PA contest op 24 maart en in de CW QSO party in april. Verder wordt de speciale call door de rondeleiders gebruikt tijdens de reguliere DIG-PA ronde in de periode van geldigheid en zullen ook andere leden op aanvraag de call in de lucht kunnen brengen;

PA9CW heeft al toegezegd in CW en digitale modes op 30 m zeer regelmatig actief te zijn. QSL aanvragen bij voorkeur via het Clublog Online Request Systeem, ook te bereiken via de pagina op www.qrz.com/db/pi30dig

Voor de eerste periode van 22 maart t/m 18 april zal PI30DIG als volgt worden geactiveerd:

Op 22 maart tot en met 18 april is actief op 30 meter PA9CW T. Raemakers

Op 22 maart tot en met 24 maart is dit op HF, PA0JNH J. Hoek.
Op 24 maart tijdens de dig contest is op 80 meter Nico ,PA0MIR met PI30DIG in de lucht,
en op 24 maart is dit op 2 meter Piebe Jan, PE1LZS.
Op 25 maart tot en met 06 april is dit op HF, PA0MIR N. v/d Bijl.
Op 07 april is dit PE1ODY B. Lap.
Op 08 april tot en met 13 april is dit op HF, hoofdzakelijk op 40 meter en zal zich in melden in de Duitse DIG ronde, PA3BNT M. Velde.
Tijdens de DIG QSO party is Nico, PA0MIR in cw actief. 
Op 14 april tot en met 18 april is dit op HF, PE1ODY B. Lap.


Op 22 maart tot 06 april en van 14 tot en met 18 april is dit op 2 meter, PE1LZS P.J. v/d Berg.
Op 07 april tot 13 april is dit op 2 meter, PE1ODY B. Lap.