DIG

 

 

 

 DIG-PA

Diplom Interessen Gruppe
Sectie Nederland

 

 


    

 DIG QSO Party  

De DIG houdt jaarlijks een QSO Party. 
Deze contest is de uitgelezen gelegenheid om veel (nieuwe) DIG-ers te werken.

De QSO Party wordt 3 keer gehouden:

HF-Phone: Het tweede volle weekend van Maart. (8/9 Maart 2014)
HF-CW:     Het tweede volle weekend  van April. (12/13 April 2014)

Aanbevolen software: N1MM Logger

Er is ook Duitse software beschikbaar voor deze contest, klik hier voor meer info.

VHF/UHF: De tweede zaterdag in Mei. (11 Mei 2014)
 
Enkele malen per jaar worden er bovendien ook zogenaamde "Kurzkonteste" gehouden op 80 meter.
Regels zoals bij de QSO Parties. 
Deze "Kurzkonteste" worden in 2013 op de volgende data gehouden:

Voorjaar:
5 Juni 2013: 80m cw van 18:30 - 19:30 UTC
6 Juni 2013: 80m ssb van 18:30 - 19:30 UTC

Herfst:
2 Oktober 2013: 80m cw van 18:30 - 19:30 UTC
3 Oktober 2013: 80m ssb van 18:30 - 19:30 UTC
 
 

 

  Regels voor de HF QSO Parties (2 afzonderlijke contesten) 
 
Datum:
Phone Het tweede volle weekend van de maand Maart
CW: Het tweede volle weekend van de maand April
 
Contesttijden:
Zaterdag: 12:00 - 17:00 UTC op 10, 15 en 20 meter.
Zondag:   07:00 - 09:00 UTC op 80 meter.
              09:00 - 11:00 UTC op 40 meter.

Deelnemers:
Gelicenseerde zendamateurs en luisteramateurs.

Uitwisselen:
RS(T) en DIG-nummer. Niet DIG-ers geven alleen RS(T).
Elk station mag eenmaal per band gewerkt worden.
 

 Stuur uw log in!

Wanneer er uit een land minimaal 10 logs ontvangen worden krijgt de hoogst geklasseerde uit dat land een fraaie plakette.
Stuur dus a.u.b. uw log in, ook al maakt u maar een paar verbindingen. Een kleine moeite, de hoogst geklasseerde Nederlander zal u dankbaar zijn!

Punten:
Elke verbinding met een DIG-er telt voor 10 punten.
Elke verbinding met een niet DIG-er telt voor 1 punt.
Voor SWL's tellen QSO's tussen 2 DIG-ers voor 10 punten, tussen DIG-er en niet DIG-er telt voor 1 punt. Elke DIG-er mag 10 keer als tegenstation opgevoerd worden.
 
Multipliers:
Elke gewerkte DIG-er telt voor één multiplier, ongeacht op hoeveel banden deze gewerkt is.
Elk land volgens de DXCC/WAE lijst telt voor één multiplier, dit per band.

Eindscore:
Het totaal behaalde aantal punten vermenigvuldigd met de multiplier.

Prijzen:
De winnaars krijgen een gegraveerde beker. De nummers 2 t/m 10 krijgen een grote oorkonde. 
De beste deelnemers per land krijgen een "Spezial-Trophy" wanneer er minstens 10 deelnemers van het betreffende land meegedaan hebben. Ook de beste YL krijgt een trophy. Alle overige deelnemers krijgen een herinnerings-QSL met daarop de behaalde klassering.

Logs:
Insturen uiterlijk 31 Mei aan:
Dieter Heinen, DF2KD
Postfach 221
53922 KALL
Duitsland

Of per e-mail: df2kd AT darc.de

Naar boven

  Regels voor de VHF/UHF QSO Party 

Datum:   
De tweede zaterdag in de maand Mei.

Contesttijden:
144 MHz: 13:00 - 16:00 UTC, alle modes.
430 MHz: 16:00 - 18:00 UTC, alle modes.

Categorieën:
Alleen voor gelicenseerde zendamateurs.

Uitwisselen:
RS(T) en DIG-nummer en QTH-locator. . Niet DIG-ers geven RS(T) en QTH-locator.
Elk station mag éénmaal per contestperiode gewerkt worden, verbindingen over relais zijn niet geldig.

Punten:
Puntentelling voor 2 meter en 70 centimeter afzonderlijk berekenen.
De afstand per verbinding bepaalt het aantal punten: elke kilometer is één punt.

Multiplier:
Elke gewerkte DIG-er telt voor één multiplier.

  
Eindscore:
Het totaal behaalde aantal punten vermenigvuldigd met de multiplier.
Doet u zowel op 2 meter als op 70 centimeter mee dan voor beide banden een apart log insturen!

Logs:
Insturen uiterlijk 31 Mei aan:
Dieter Heinen, DF2KD
Postfach 221
53922 KALL
Duitsland

Of per e-mail: df2kd AT darc.de

Naar boven